субота, 28 лютого 2015 р.

Календарне-тематичне планування уроків французької мови в 6 класі 1 семестр (1 година на тиждень.)Календарне-тематичне  планування уроків французької мови в 6 класі
(Чумак Н. П., Кривошеєва.Т.Французька мова: Підручник для 6 класу. – К.: Ірпінь, 2014. – 209с.
Програма іноземних мов в ЗНЗ. Друга іноземна мова. – К., 2004)
1 семестр (1 година на тиждень.)
 
урока
Дата
Підтема
Граматичний матеріал
Лексичний матеріал
Читання
Аудіювання
Мовлення
Фонетика
Письмо
Домашнє завдання

Тема 1: Unité 1. Mes amis et moi. Мої друзі та я (8 годин)
Урок
1-2

Зовнішній вигляд
Connaitre au prèsent
Comment est-il (elle)?,
De quelle couler sont ses yeux?
С.9
c.8-9
c.10
Правила читання
закінчень у словах
Навчити писати зовнішній вигляд
Вивчити відмінювання
Connaitre,Впр 11-12 стр 11
Урок
3-4

Опис друга
Le comparatif et le superlatif des adjectifs
agrèble,desagrèble,amusant,ennuyeux,fidèle,gentile
C.16
Parler un jugement sur quelqaun
C.15
Навчити розрізняти звуки Z-S
Навчити писати чол..і жін.. роди у прикметниках
Вивчити нові слова, вивчити граматику,впр 12 с.17
Урок
5-6

Види професії
Masculine et fèminin
proffeseur,vètèrinair,acteur,venduer
C.24
Parler des mèters des parents
C.23
Навчити вимовляти ou як u
Навчити описувати професії батьків
Ex 13 p 26
Урок
7-8

Позитивні та негативні людські якості
Відмінювання ècrire,правильно виражати заперечення
Rapide comme l'èclair,maigre comme un haricot,bavard comme une pie,malin comme un singe
C. 31
Parler des qualitès te des dèfauts
C.29-30
Вивчити прислів’я
Навчити описувати зовнішній вигляд усіх членів сім'ї
Ex 11 p 32

Test 1 Unité 1. Mes amis et moi.

Тема 2: Unité 2.Le repos et les loisirs. Відпочинок та дозвілля (8 годин)

Урок
9-10  

Мої вихідні
Ставити питальні речення,
Питальні займенники
La lecture,l'ordinateur,la musigue,les loisir actif
C. 38
Parler des interes
C. 38
Навчити звук ou як T
Навчити писати питальні питання
Вивчити нові граматичні правила
Урок
11-12   

Визначні місця
Impèratif
C.43
c.46
Le passé-temps favori
C.44
Навчитися читати вірш ècolier
Навчити описувати свої захоплення
Вивчити нові граматичні правила,Ex 11 p47
Урок
13-14    

Контроль письма.
Розпорядок годин.
Відмінювання courir
C.49-50
Quelle heur est-il?
Il est une heur
c.51
c.50
C.51
Навчитися читати вірш Une seconde,une minute,une heure
Навчити писати години
Вивчити   відмінювання дієслова «courir»,Ex 11 p 53
Урок
15-16

Контроль аудіювання.
Допомога по дому.
Pronome personale
A range se chambre,à essuyer la poussière,à fair des cours
c.57
Скласти міні-діалог використовуючи зразок
с.56
Навчитися читати вірш à maman
Навчити писати означені артиклі у реченнях
Вивчити як відмінюються присвійні займенники,Ex 11 p 58
  

Test 2 Unité 2.Le repos et les loisirs
Тема 3: Unité 3.Un ètre humain. Бути людиною (8 годин)
Урок
17-18   

Контроль говоріння.
Мій початок дня.
Відмінювання дієслова «se rèveiller»,"s'habiller".
se rèveiller,
s'habiller,se lever,se laver,se pelgner,se brosser des dents,prendre le petite dèjeneur,partir à lecole,se reposer,se coucher
c.63
Розіграти міні-діалог та зробити власний за зразком
c.63
Навчитися читати вірш Bonjour Madame

Навчити писати схему початку дня

Ex 10-11 p 65
Урок
19-18   

Контроль читання.
Мій день.
La forme nègative des verbes pronominaux
Se reposer,se promener,se dèpecher,s'amuser, prendre le petite dèjeneur,dèjeneur,prendre le gouter
c.69
Розіграти міні-діалог та зробити власний за зразком
c.68-69
Навчитися читати вірш Le jour et nuit
Навчитися писати розділові займеники
Ex 11 p 70
Урок
20-21   

У
стоматолога
Expression de l'obligation
Les dents,se brosser des dents,le grignotage,èviter limiter
 C.74
"Chez le dentiste діалог"
c.74
Читати вірш та розпізнати роди
Навчити описувати похід до стоматолога
Вивчити новий лексичний матеріал,Впр 11 р 75
Урок
22-23

У лікаря
Articles conractès
Les cheveux,la tete,l'oreille,la boucher,le cou,l'èpaule,le doigt,le bras,le coude,la jambre,le pled
C .79
Pour exprimer la douler
c.79
Навчити читати терміни
Навчити описувати похід до лікаря
Вивчити новий лексичний матеріал та граматичну тему,впр 12 р 82
Урок 24

Узагальнення вивченного матеріалу

Test 3 Unité 3.Un ètre humain
Контрольне
письмо

Контроль говоріння.

Контроль читання

Контрольне мовлення


Немає коментарів:

Дописати коментар